Gimnazija

Naziv programa: opća gimnazija
Trajanje programa: četverogodišnji srednjoškolski program
Cijena programa: 15.000,00 kn
Voditelj programa: Matija Ćužić
Kontakt telefon: +385 1 292 5403
Kontakt email: matija.cuzic@eoc.hr

 

Uvjeti za upis: završena osnovna škola i navršenih 15 godina
Potrebne isprave: svjedodžba 8. razreda, domovnica i rodni list
Mogućnost plaćanja: kartice, online karticama, gotovina

Upis u srednju školu je velika odluka koja određuje ne samo sljedeće četiri godine vašeg života već zapravo vaš životni put. Upis u srednju školu je životna odluka.
Ako znate da vaše buduće zanimanje podrazumijeva fakultetsko obrazovanje, gimnazija je pravi izbor srednje škole.
Ako nemate posebno razvijenu sklonost prema npr. jezicima ili matematici, ili ako još nemate jasno definiranu profesionalnu orijentaciju, najbolji izbor je opća gimnazija.
Opća gimnazija je program kojim stječete široki spektar znanja i zapravo vas priprema za bilo koji fakultet. Kao i kod ostalih gimnazija (npr. matematička, jezična) opća gimnazija završava državnom maturom.
Upisom u srednju školu započinjete životni put.
Pred vama je nekoliko važnih zadataka koji će odrediti smjer vašeg života.
Izbor škole i početak škole dovoljno je izazovan za sve vas. Ipak, pravi izazov počinje nakon što škola počne. Velika količina gradiva i zadataka koji su pred vama mogu se u određenim trenucima učiniti toliko siloviti da će biti teško snaći se u svemu tome. U nekom trenutku samo ćete se održavati na površini. Uspješni završetak škole za većinu vas nije niti najmanje sporan. Većina ljudi koji upišu školu, istu i završi. Neki s dovoljnom, neki s odličnom ocjenom, ali većina školu završi. Razlika je samo u temeljima koji su postavljeni za daljnje zadatke koji vas u životu čekaju.
Najveći izazov je steći radne navike. Značajne osobine koje razvijate tijekom srednjoškolskog obrazovanja su ustrajnost i usmjerenost prema zacrtanim ciljevima. Smatramo da je presudne važnosti samostalnost učenika. Samostalnost u određivanju prioriteta, samostalnost u realizaciji zadataka, i što je najvažnije – snalažljivost i kritičko mišljenje.
To su temelji na kojima gradite ne samo daljnje školovanje i karijeru, već uspjeh u životu općenito.
Naš je zadatak dati vam i dodatne vještine koje će vam biti korisne u životu, npr. strani jezici, govorništvo, financijska pismenost, poduzetništvo, brzo čitanje, umne mape, kreativne radionice.
Gimnazijski program završava obaveznom državnom maturom. Naš je zadatak pripremiti vas za uspješno polaganje ispita državne mature. Na tome radimo od prvog razreda.
Drugi zadatak je fakultet. Pretpostavljamo da vaš interes za gimnazijski program određuje i daljnji put školovanja odlaskom na fakultet. Izbor fakulteta i uspjeh na fakultetu određen je velikim dijelom i uspjehom u srednjoj školi. Završetkom gimnazije u EOC-u imat ćete ključne vještine za daljnji akademski rast – upornost, fokusiranost, kritičko promišljanje i radne navike.
Vaš treći zadatak je pronalaženje posla. Fakultet, za razliku od srednje škole, ne završi većina, ali reformom u visokom obrazovanju koja je počela prije više od desetljeća promijenilo se jako puno. Da bi uspješno završili fakultet trebate imati radne navike i vještine uspješnog rješavanja izazova i zadataka koji se postavljaju pred vas. Tako je i na poslu.
Obrazovanje u EOC-u dio je puta prema formiranju budućih radnika koji će stvarati nove vrijednosti. Ljudi koji će promišljati na način da sve može i treba biti bolje.

Po čemu je gimnazija u EOC-u drukčija?

Vaš uspjeh je naš zadatak. Korištenjem interaktivnih nastavnih metoda koje se temelje problemskom pristupu nastavi, osiguravamo zdrave temelje za vaš uspjeh. Naš moto je “Ipsa scientia potestas est” što u prijevodu znači “Samo znanje je snaga”, no moto koji nas pokreće je “Neuspjeh učenika je neuspjeh nastavnika”.
Naš zadatak nije ispravljati sustav, naš zadatak je osigurati uspjeh vama. Našim učenicima. Naša škola je okrenuta samo prema vama. Sve što ćemo raditi ciljano je prema vašem uspjehu.
Pozitivnom i poticajnom atmosferom na nastavi osiguravamo savladavanje gradiva bez stresa.

Znači li to da ćemo manje raditi?

Apsolutno ne. Zadaci koji će biti pred vama bit će zahtjevni i sveobuhvatni i zahtijevat će vaš veliki trud i vrijeme. Naš zadatak je pripremiti zadatke za vas tako da njihovo rješavanje bude zanimljivo, izazovno i nagrađeno. Naš zadatak je stvoriti poticajnu okolinu u kojoj će rješavanje zadataka pomoći razvoju vještina potrebnih za uspjeh, ali i za razvoj timskog tj. suradničkog rada, pomaganja kolegama u okolini u kojoj radite.

Znači li to da nećemo učiti napamet?

Apsolutno da. Nećete učiti napamet. Svo gradivo će se savladavati kroz rješavanje zadataka. Svaki zadatak vodi vas bliže cilju, a cilj je uspješno savladavanje nastavnog plana i programa s razvijenim vještinama rješavanja izazova i zadataka.

Što očekujemo od vas?

Očekujemo pozitivan pristup, redovno pohađanje nastave i kontinuirani rad. Dolasci su obavezni, a svaki izostanak mora biti opravdan.
Ako iz zdravstvenih razloga ne možete pohađati nastavu duže vrijeme, a zadatke ne budete u mogućnosti rješavati doma, zamrznut ćemo razred i prebaciti vas na sljedeću školsku godinu. Troškovi školovanja će ostati isti, uplaćena školarina će se priznati za sljedeću godinu te nećete biti kažnjeni zbog toga.

Postoje li kazne?

Da. Naš etički kodeks propisuje posljedice neprimjerenog ponašanja i toga ćemo se strogo držati.
Mi ćemo se prema vama ponašati s puno poštovanja očekujući od vas najbolje. Od vas očekujemo isto. Od vas očekujemo da poštujete sebe, svoje kolege i nas.
Prema vama ćemo pristupati kao prema ravnopravnim kolegama koji s nama rješavaju zadatke koji vode ka zajedničkom cilju. Naši nastavnici će biti u ulozi trenera i mentora koji će vam biti podrška i usmjeravati vas.

Atmosfera na nastavi

Već smo prethodno naveli da želimo imati pozitivnu i poticajnu atmosferu. Sada naglašavamo važnost pozitivne atmosfere za uspješno rješavanje zadataka. Učenici koji shvate u nekom trenutku da im se ciljevi razlikuju od naših mogu bez objašnjenja zatražiti ispis. U dogovoru sa svojim roditeljima ili starateljima doći ćete kod nas i zatražiti ispis. To nije tragedija niti nešto negativno. Do vašeg uspjeha možemo doći samo zajedno i uz vašu snažnu volju.
U životu možete uspjeti i trebate uspjeti zbog sebe, a ne zbog drugih.

Oblik izvođenja nastave

Program opće gimnazije izvodimo u konzultativno-instruktivnom obliku. To znači da se nastava izvodi u reduciranoj satnici u odnosu na redovnu školu. Kod nas nema obaveznih provođenja testova koji bi inače obuhvatili 6 ili više sati po polugodištu. Nema ‘odgovaranja’ odnosno usmenih provjera znanja koje traju i po nekoliko sati nastave. Naši nastavnici se fokusiraju na ono što je bitno, a to je što učinkovitiji put prema ishodima učenja. To znači da se interaktivnim metodama, prvenstveno grupnim radom i individualnim zadacima učenici vode ka rješavanju zadataka i usvajanju znanja bez učenja napamet i reproduciranja često nepotrebnih činjenica koje se zaborave odmah poslije testa. Naši nastavnici žele učenike koji kritički promišljaju, brzo znaju naći točne i relevantne informacije, a znanja usvajaju za sebe i radi sebe.
Kako bi se uspješno realizirao ovaj radionički tip provođenja nastave, svaki predmet će se izvoditi u blok satu. Osim nastave u učionici, tzv. skupne konzultacije, provodit će se i individualne konzultacije, što znači da će nastavnici u ulozi mentora ili trenera imati individualni pristup svakom učeniku, pratiti njegov rad i usmjeravati njegov napredak. Od prvog razreda pripremamo naše učenike za uspješno polaganje državne mature. Ukoliko vidimo da je nekom potrebna dodatna podrška, osigurat ćemo sve potrebne resurse. Od naših učenika očekujemo predanost zajedničkim ciljevima, motiviranost i odgovornost.
Kod nas nema testiranja samo radi prikupljanja ocjena. Na kraju svakog razreda naravno da postoji zaključena ocjena. Međutim, tijekom školske godine vaš se rad prati i vrednuje sustavno i kontinuirano. Redovito od nastavnika dobijete povratne informacije sa specifičnim smjernicama što treba poboljšati. Dodatnim objašnjenjima, zadacima i vježbama osiguravamo usvajanje svih propisanih ishoda u svakom predmetu.
Ukoliko nadležno ministarstvo donese preporuke ili upute za izvođenje nastave online, mi smo spremni za to. U prošloj školskoj godini stekli smo iskustvo u provođenju kombinirane nastave. U konzultativno-instruktivnom obliku izvođenja nastave redovito će se koristiti informacijsko-komunikacijska tehnologija putem koje će učenici rješavati zadatke, surađivati međusobno i komunicirati s nastavnicima. Stoga nastava u online okruženju neće biti ništa novo ili stresno za naše učenike. Bitno je naglasiti da ćemo i u izvanrednim situacijama osigurati kontinuitet nastave kako bi na vrijeme završili nastavnu godinu.
Aktivno radimo za isključivo online izvođenje nastave odnosno u multimedijskom obliku.

Organizacija nastave

Nastava je organizirana po obrazovnim skupinama (razred) do 24 učenika. Skupne konzultacije se odvijaju u školi u učionici s jednim razredom. Individualne konzultacije (samostalni rad učenika) odvijaju se uz pomoć nastavnih materijala i informacijsko-komunikacijske tehnologije s naglaskom na davanju jasnih uputa i definiranju rezultata. Učenici stječu ishode učenja prateći jasne upute za samostalno i samousmjereno učenje. Nastavnici redovito daju povratne informacije i pružaju pomoć u savladavanju ishoda učenja.
Osim redovnog programa, naši učenici će pohađati i fakultativne programe za stjecanje vještina koje smatramo važnima za uspješan život. Tako će naši učenici moći naučiti još jedan strani jezik, savladati osnove upravljanja osobnim financijama, steći poduzetničke vještine, postati uvjerljivi govornici bez straha od javnog nastupa, uspješno savladati velike količine informacija primjenom tehnika brzog čitanja, naučiti organizirati svoje učenje ili vrijeme putem umnih mapa ili razviti svoju kreativnost na specijaliziranim radionicama. Na stjecanju ovih vještina aktivno ćemo raditi kroz cijelo školovanje.

Gdje se održava nastava?

Nastava se održava u Zagrebu u Gundulićevoj 12. Aktivno radimo na tome da s našom školom dođemo u sve kvartove u Zagrebu, a nakon toga i u druge gradove u Hrvatskoj.

Upisi

Upis u program Opće gimnazije u Europskom obrazovnom centru je jednostavan.
Kod nas nema bodovnog praga niti testiranja. Najbitnija je motivacija i spremnost učenika i njihovih roditelja/staratelja.
Upisati se možete tako da dođete kod nas. Trebat će vam samo kopija svjedodžbe osmog razreda, ostalo ćete dobiti od nas – upisnicu i ugovor o obrazovanju.
Postoji i mogućnost upisa online prilikom kojega zapravo plaćate školarinu za prvi razred. Nakon ovakvog upisa, u roku od 14 dana možete se predomisliti i raskinuti ugovor o obrazovanju, te će vam biti napravljen povrat uplaćenih sredstava.
No, idemo redom.
Osim na mrežnoj stranici Europskog obrazovnog centra, više informacija o programu Opća gimnazija i o načinu izvođenja ovoga programa kod nas možete saznati pozivom na broj 01 2925400, a možete i dogovoriti sastanak s voditeljem obrazovanja i ravnateljicom, na navedeni broj ili na info@eoc.hr.
Kada govorimo u online upisu, učenici se kod nas se učenici ne upisuju putem aplikacije upisi.hr, već na našoj mrežnoj stranici https://www.eoc.hr/gimnazija/ trebate kliknuti na ‘UPIŠI’.
Ova stranica funkcionira kao bilo koja kupnja putem interneta. Prije samog plaćanja trebate ispuniti obrazac ‘Podaci za plaćanje’.
Po primitku uplate, učeniku ćemo poslati na kućnu adresu dva primjerka ugovora o obrazovanju, izjavu o korištenju osobnih podataka i upisnicu, a na e-mail adresu učenik će dobiti potvrdu plaćanja i račun. Zakonski zastupnici učenika potpisat će ugovore o obrazovanju, ispuniti upisnicu i izjavu o korištenju osobnih podataka. Zatim će zadržati jedan primjerak ugovora, a nama će poslati poštom drugi primjerak ugovora, ispunjenu upisnicu i izjavu o korištenju osobnih podataka, domovnicu, rodni list i svjedodžbu osmog razreda na adresu Europski obrazovni centar, Ulica Ivana Meštrovića 35, 10040 Zagreb. Po primitku dokumentacije, učenik je upisan u program Opće gimnazije i o tome ćete biti obavješteni putem e-maila. 

Cijena školarine

Cijena školarine jednog razreda iznos 15.000,00 kn. 
U cijenu školarine je uključeno:
• interaktivne metode rada i individualni pristup svakom učeniku,
• digitalni nastavni materijali,
• kvalitetan i profesionalan nastavni kadar,
• korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi,
• priprema za državnu maturu od prvog razreda,
• fakultativni programi (govorništvo, financijska pismenost/poduzetništvo, kreativne radionice, tečaj brzog čitanja),
• pripremni program u trajanju od 3 mjeseca (tzv. Prep school)
• usmjerenost na rješavanje zadataka i puno drugih prednosti.

Dodatne informacije

Dodatne informacije možete zatražiti ispunjavanjem Kontakt obrasca. Osim toga, možete nam se javiti na 01 292 5400 ili info@eoc.hr.

Skip to content
Europski obrazovni centar
Ulica Ivana Meštrovića 35, 10040 Zagreb
tel.+385 1 292 5400, fax.+385 1 292 5401
OIB:44392509003, registriran u Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem MBS:081247898
IBAN:HR95 2402 006 1100 932 410 otvoren u Erste&Steiermärkische banci