O nama

Europski obrazovni centar je nova obrazovna ustanova za obrazovanje odraslih osnovana 2019. godine na području Grada Zagreba. Osnovana je s ciljem pružanja obrazovnih usluga iz prvenstveno općeg obrazovanja odraslih te smo verificirali programa opće gimnazije. Upravljački tim se sastoji od tri člana, ravnateljice i dva voditelja. Imamo dogovorenu suradnju s preko 50 nastavnika i suradnika. S prvim grupama polaznika startamo u listopadu 2020. godine.

Ukratko, želimo stvoriti i voditi školu za uspješan život. Naš tročlani tim u partnerskom odnosu radi na realizaciji zajedničkih ciljeva. S obzirom na obrazovanje, prethodna profesionalna iskustva i afinitete, smatramo da pokrivamo sva ključna područja za uspješno funkcioniranje škole koju pokrećemo.

Ravnateljica

Ravnateljica ima 20 godina iskustva u obrazovanju, od čega više od 15 godina u obrazovanju odraslih. Radila je kao nastavnik, voditelj programa i voditelj projekata. Ima desetogodišnje iskustvo u pripremi i provedbi projekata financiranih iz EU fondova. Kontinuirano se profesionalno usavršava.

Ravnateljica je certificirani je trener Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO) za usavršavanje nastavnika u obrazovanju odraslih. Provela je desetke višednevnih radionica za nastavnike u državnim i privatnim školama, čiji je cilj povećanje andragoških kompetencija sudionika. Dodatno, radila je kao voditelj edukacija za pripremu i provedbu EU projekata.

Voditelj programa

Voditelj je također certificirani ASOO trener i ima 10 godina iskustva u ustanovi za obrazovanje odraslih gdje je uveo korištenje sustava za upravljanje učenjem (engl. Learning management system – LMS) za vođenje andragoške dokumentacije, organizaciju nastave i isporuku nastavnih materijala polaznicima. Koordinirao je i nadgledao programiranje aplikacije pomoću koje korisnik uvježbava zadatke i priprema se za polaganje državne mature.

Voditelj škole

Voditelj škole ima višegodišnje radno iskustvo u ustavni za obrazovanje odraslih, ima iskustava u provedbi EU projekta u sklopu kojeg su razvijeni i provedeni novi obrazovni programi.
Svi zaposlenici Centra rade na razvoju kvalitete na svih razinama poslovanja Centra te njegovom pozicioniranju na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj sceni obrazovanja odraslih.

Vraćamo se na početak

Motiv našeg početka je realnost koja nas okružuje. Svjesni smo izazova s kojima se susreću ljudi uključeni u sustav obrazovanja i izazovima s kojima se susreću u nastavku obrazovanja kao i s izazovima s kojim se susreću nakon izlaska iz sustava obrazovanja. Nesrazmjer očekivanja i onoga što se stekne nerijetko je velik. Po završetku škole ljudi mogu shvatiti da nisu dobili što su očekivali ili da zanimanje koje su htjeli kada su upisivali školu nije ono što žele kada su završili školu. U obrazovanju imamo i drugu šansu.

Nastaviti školovanje ili promijeniti zanimanje danas se može u bilo kojem trenutku. Zadatak koji smo sebi dali je vraćanje na osnove učenja i podučavanja. Vraćamo se čitanju, pisanju i računanju. Razvoj osnovnih vještina i stjecanje temeljnih znanja. Ove zadatke ostvarujemo promjenom metoda poučavanja. Ne možemo biti kritični prema drugima jer se ne možemo suočiti s izazovima koje imaju drugi no možemo biti bolji, možemo težiti tome da budemo najbolji.

Naši učenici

Od svojih učenika želimo punu predanost cilju. Želimo da našim učenicima cilj bude uspjeh u životu. Naš zadatak je provesti metode poučavanja kojima ćemo održati vašu motivaciju i predanost cilju. Sve što očekujete od škole kod nas će biti drukčije. Naš zadatak nije ocijeniti vas. Naš zadatak je pomoći vama da naučite i savladate vještine rješavanja izazova i zadataka pred sobom.
Naš zadatak je vaš konačni uspjeh.
Škola za uspješan život.

Naša vizija

U našoj viziji učenici završavaju školu s pozitivnom slikom o sebi i društvu u kojem žive te stečenim radnim navikama koje će im pomoći u nastavku školovanja i karijeri.

Naša misija

Naša zajednička misija je transformirati klasični oblik obrazovanja koristeći metode poučavanja usmjerene na učenike. Kontinuiranim osmišljavanjem zadataka i jasno zacrtanim ciljevima, želimo pomoći u razvoju i stvaranju ljudi koji će znati kritički razmišljati i pronalaziti rješenja za izazove ispred sebe.

Razvijanjem komunikacijskih vještina, poticati ćemo sposobnost argumentiranja vlastitih stavova i stvaranja društvenih odnosa i socijalizacije. Stjecanjem znanja o globalnim društvenim odnosima i prepoznavanjem izazova u kojima se društvo nalazi razvijat ćemo sposobnost donošenja vlastitih odluka uzimajući u obzir posljedice tih odluka.

Plan

Strateški plan Centra stavlja naglasak na program opće gimnazije koji je temelj poslovanja Centra. Izrada programa i razrada metodologije provođenja programa s ciljem stvaranja “škole za uspješan život” naš je osnovni cilj. U planu su razrađeni i drugi programi u čijem provođenju ćemo se voditi s istim visokim standardima kojima težimo i u programu opće gimnazije.

Ovaj plan opisuje plan naših prvih pet godina u kojima ćemo postaviti temelje poslovanja i “modus operandi” kojim ćemo ostvariti naše ciljeve. Vođeni misijom s ciljem ostvarenja naše vizije želimo budućnost u kojoj će učenje biti “modus essendi” svakoga od nas.

Moto

“Ipsa scientia potestas est” latinska je fraza koja se pripisuje Sir Francis Baconu, a u prijevodu glasi “Znanje je moć”

Ljudi

Europski obrazovni centar nastao je kao ideja ljudi i mi koji smo ga stvorili i koji ga vodimo znamo da sami ne možemo ostvariti naše ciljeve. Upravo iz predanosti ostvarenju naših ciljeva proizlazi i predanost ljudima koji će s nama raditi i provoditi programe Centra.

Potrebni su nam ljudi koji će preuzeti odgovornost za uspjeh ljudi koje će voditi u obrazovnom procesu. Potrebni su nam ljudi kojima naši ciljevi mogu postati njihovi ciljevi. Potrebni su nam ljudi koji će neuspjeh učenika smatrati svojim neuspjehom.

Pristup učenicima

Nastavnici koji svoj posao neće shvatiti kao posao ljudi koji drže nastavu ili poučavaju druge već ljude koji će voditi druge. Motivirati i s pozitivnim izazovima poticati na svladavanje zadataka pred njima.

Trebaju nam ljudi koji svoj posao neće shvatiti kao one koji ocjenjuju već one koje će se ocjenjivati. Trebaju nam ljudi koji će htjeti više. Ljude koji će nam pomoći provesti našu misiju i ostvariti našu viziju. Od naših nastavnika očekujemo ljude koji će s punim poštovanjem pristupati svojim učenicima.

Očekujemo odnos nastavnika s učenicima kao odnos među kolegama, ali isto očekujemo i od svojih učenika. Naš zadatak je omogućiti učenicima uspješni završetak škole i uspješno polaganje državne mature, upis i završetak fakulteta s vrijednostima i radnim navikama koje će s nama steći. Ono što niti u jednom slučaju nećemo tolerirati je kršenje našeg etičkog kodeksa.

Suradnja

Centar će aktivno raditi na ostvarivanju suradnje sa svim dionicima uključenim u razvoj obrazovanja bez obzira na pravni oblik dionika.

Izvor financiranja

Osnovni izvor financiranja Centra su školarine naših učenika. Cilj nam je omogućiti ostvarenje ciljeva Centra uz cijene koje neće diskriminirati financijski slabije. Drugi izvor s kojim planiramo omogućiti financiranje školarina financijski najslabijima su zaklade. Treći izvor financiranja su nacionalni i EU fondovi i programi. Financijska sredstva koja se osiguraju školarinama ciljano će se upotrebljavati za razvoj Centra i provođenje programa prema najvišim standardima.

Standard poslovanja

Drugi osnovni dokument Centra je Standard i procedure poslovanja. U navedenom dokumentu opisani su visoki standardi poslovanja koji omogućuju ostvarivanje zadanih ciljeva. Predanost zaposlenika Centra visokim standardima poslovanja od iznimne je važnosti.

Etički kodeks

Jedan od osnovnih dokumenata Centra je naš Etički kodeks. U dokumentu su navedeni visoki standardi kojih se svi sudionici Centra moraju pridržavati. Naši ciljevi se mogu ostvariti samo uz puno poštovanje prema drugome. Svaki oblik diskriminacije, nasilja ili drugog neprihvatljivog ponašanja dovest će do isključenja. Više o etičkom kodeksu pogledajte na stranici Etički kodeks.

Podržite naš rad

Podržite naš rad jednim klikom na našoj društvenoj mreži.

Skip to content
Europski obrazovni centar
Ulica Ivana Meštrovića 35, 10040 Zagreb
tel.+385 1 292 5400, fax.+385 1 292 5401
OIB:44392509003, registriran u Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem MBS:081247898
IBAN:HR95 2402 006 1100 932 410 otvoren u Erste&Steiermärkische banci