Danas smo poslali program opće gimnazije u Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih u nadi da ćemo uskoro dobiti pozitivno mišljenje.

Nakon mišljenja Agencije, trebamo poslati uz program i izjave o možebitnoj suradnji naših vanjskih suradnika, ali i preslike diploma naših nastavnika.

Molimo vas, ukoliko do sada niste poslali svoju diplomu i potvrdu o stečenim psihološko pedagoškim kompetencijama da iste pošaljete na našu e-mail adresu posao @ eoc.hr .